Agenda

17 september 2019
Margedag groep 1-2
18 september 2019
OR-vergadering
19 september 2019
Schoolbrengdag
19 september 2019
JMR-vergadering
20 september 2019
Nieuwsbrief
20 september 2019
Juf Siska ambulant
23 september 2019
MR-vergadering
23 t/m 27 september 2019
Week tegen het pesten
24 september 2019
Kijk-in 8.20 - 8.40 uur
26 september 2019
Overblijfvergadering
27 september 2019
Juf Sandra ambulant
2 oktober 2019
Opening kinderboekenweek
4 oktober 2019
Nieuwsbrief
4 oktober 2019
Juf Jolanda ambulant
8 oktober 2019
NIO groep 8
10 oktober 2019
Ouderavond - thema opvoeden
11 oktober 2019
Afsluiting kinderboekenweek
11 oktober 2019
Juf Sheila ambulant
17 oktober 2019
JMR-vergadering
18 oktober 2019
Nieuwsbrief