Locatie: Junior MR - Kinderen

Junior Medezeggenschap Raad

Op de Wethouder Brederodeschool hebben wij ook een JMR. Deze bestaat uit vier leerlingen uit de bovenbouw, die jaarlijks opnieuw worden gekozen. Na een inventarisatie van vragen en/of problemen in de diverse groepen, worden deze 2-maandelijks besproken met de directie. Voorbeelden van onderwerpen zijn de netheid in de school, het computergebruik, het schoolplein en de omgang met materialen. 

 

kleuter tandwiel