Locatie: Junior MR - Kinderen

Junior Medezeggenschap Raad

Op de Wethouder Brederodeschool hebben wij ook een JMR. Deze bestaat uit vier leerlingen uit de bovenbouw, die jaarlijks opnieuw worden gekozen. Na een inventarisatie van vragen en/of problemen in de diverse groepen, worden deze maandelijks besproken met de directie. Voorbeelden van onderwerpen zijn de netheid in de school, het computergebruik en de omgang met materialen. Van de JMR-vergaderingen worden ook notulen gemaakt. Deze zijn terug te vinden op onze website.

 

kleuter tandwiel