Locatie: Protocollen en procedures - De school - Ouders

Protocollen en procedures

Hieronder vindt u onze protocolle en procedures die wij op onze school hanteren. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar onze locatiedirecteur, Marisa Raouf-van Nassau. Mail naar directie@brederodeschool.nl

Informatie

informatieboek_kleutergroepen_versie_juni_2016.pdf

 

Beleid

beleid_doorstoming_in_de_verwachte_periode_van_acht_jaar_08_01_2015.docx

 

Protocollen

protocol_verzuim_website_06_03_2015.docx

protocol_hoofdluis_website_06_03_2015.docx

protocol_leerlingen.doc

protocol_medisch_handelen_04_02_2014.doc

protocol_jmr.doc

meldcode_hg_en_km_01_10_2011.doc

 

Klachtenregeling

klachtenregeling_website_06_03_2015.docx

 

Zorg / Passend Onderwijs

sop_2017_2021_wethouder_brederodeschool.pdf

sop_samenvatting_voor_website_ouders_definitief.pdf

zorgplanaanpassingen_2017_2021_definitieve_versie.pdf