Locatie: Het team - Ouders

Het team

Het team van de Wethouder Brederodeschool

Het team bestaat uit 16 leerkrachten. De directeur heeft in principe geen eigen groep en is dan ook volledig beschikbaar voor de schoolleiding. Samen met twee bouwcoördinatoren vormen zij het managementteam (MT). We hebben een intern begeleider in de school. Zij is verantwoordelijk voor de zorgstructuur en zij volgt de ontwikkelingen van de leerlingen. Verder wordt het MT ondersteund door een aantal stafmedewerkers. Er is een arbocoördinator, een taal/leescoördinator, reken coördinator, een gedragsspecialist, coördinator coöperatief leren en een pr-medewerker. De groepen 3 t/m 8 krijgen lichamelijke oefening van een vakleerkracht.

Clusterdirecteur

 Geke de Jong

Locatiedirecteur

 Marisa Raouf-van Nassau

Bovenbouwcoordinator

 Jolanda Mecksenaar

Onderbouwcoordinator

 Siska Ciere

Groep 1/2 A

 Lisanne de Rijk

Groep 1/2 B

 Marion Hollestelle en Lianne Scholten

Groep 1/2 C

 Marjan Dijkshoorn en Esther van Tongeren

Groep 3

 Siska Ciere

Groep 4

 Sandra Bakker en Esther van Tongeren

Groep 5

 Renske Dijken

Groep 6

 Lindsay Nulle

Groep 7

 Sheila van Geest en Bianca van Zanten

Groep 8

 Jolanda Mecksenaar en Bianca van Zanten

Intern begeleider

 Edith Danker

Leraar in opleiding

 Michel

ICT

 Sandra Bakker

Lichamelijke opvoeding

 Patricia Spillenaar

Administratie

 Angelique Fakkert

Conciërge

 Gina Keyner

 

 

Fotoboeken Links