Locatie: Medezeggenschapraad - Ouders

MR en GMR

                                          foto 1

Dit is de MR 

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie leden in de oudergeleding en drie leden in de personeelsgeleding.

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Angela van Zijl (oudergeleding, penningmeester)

Mohammed Chahbar (oudergeleding)

Pieter Manders (oudergeleding)

Renske Dijken (personeelsgeleding)

Sheila van Geest (personeelsgeleding, voorzitter)

Lianne Scholten (personeelsgeleding)

 


Even voorstellen:

Van links naar rechts: Mohammed Chahbar. Mohammed is de vader van Noor uit 1/2A. Naast Mohammed: Renske Dijken. Renske is de leerkracht van groep 6. Naast Renske: Angela van Zijl. Angela is de moeder van Rubie uit groep 1/2B en Anne uit groep 7. Naast Angela: Pieter Manders. Pieter is de vader van Annelore uit groep 1/2B. Naast Pieter: Lianne Scholten. Lianne is op woensdag (om de week),  donderdag en vrijdag groepsleerkracht van groep 1/2 B. Naast Lianne: Sheila van Geest. Sheila is op maandag, dinsdag en vrijdag de leerkracht van groep 8. Haar dochters, Carlijn en Milou zitten in groep 3 en groep 6.

Mocht u zaken hebben waarvan het u zinnig lijkt dat deze besproken worden in de MR kunt u zich wenden tot een van de bovengenoemde personen. De MR is per e-mail te bereiken via het volgende e-mailadres: mr@brederodeschool.nl

Op deze site onder kopje "notulen" en in de nieuwsbrief vindt u na een vergadering een kort verslag.

 

GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Librijn zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen vertegenwoordigd. Per cluster van twee scholen wordt er één lid vanuit de personeelgeledingen één lid vanuit de oudergeleding geleverd. Bianca van Zanten is vertegenwoordigd vanuit onze school in de GMR.