Locatie: notulen MR - Medezeggenschapraad - Ouders

Notulen MR

Notulen 8 november 2016

NIEUWS VAN DE MR

Dinsdag 8 november is de MR weer bij elkaar gekomen, voor de tweede vergadering. Marisa Raouf heeft ons de voorlopige begroting laten zien en hierover enkele dingen uitgelegd. In januari zal de definitieve begroting komen.

Verder hebben we de fijne continuering van Partou, tijdens de overblijf, besproken. We hebben gemerkt dat zowel kinderen, overblijfmedewerkers als leerkrachten het als erg prettig ervaren dat Mandy en Arend-Jan af en toe komen ondersteunen. Zij zullen ook activiteiten (voor binnen én buiten) organiseren voor de kinderen, we zijn benieuwd hoe de kinderen reageren!

Op 30 januari 2017 hebben wij de volgende vergadering, ziet u graag een onderwerp besproken in de MR? Schroom niet om ons te mailen op mr@brederodeschool.nl

 

Notulen 20 september 2016

Het schooljaar is al volop begonnen en de MR is deze week bij elkaar geweest. We hadden een volle agenda.

We hebben het jaarverslag van de MR besproken, deze kunt u op de website bij ‘medezeggenschapraad’ vinden.

Daarna hebben we het jaarverslag en de jaarevaluatie van het afgelopen schooljaar besproken. We kwamen tot de conclusie dat er op veel gebieden hard gewerkt is en dat we een hoop nieuwe doelen hopen te bereiken, dit schooljaar.

Tot slot hebben we nog gekeken naar de continuering van de hulp van Partou bij de overblijf. Hierover volgt later, via Marisa Raouf, meer informatie.

Wilt u een onderwerp besproken zien in een MR vergadering? Schroom niet en mail ons op: mr@brederodeschool.nl

De volgende MR vergadering is op 8 november 2016