Locatie: Ouderraad - Ouders

Onze ouderraad

De Wethouder Brederodeschool heeft een actieve ouderraad. De ouderraad houdt zich vooral bezig met de praktische werkzaamheden binnen de school en met het beheer van de financiën, verkregen door de vrijwillige ouderbijdrage. Verder ondersteunt de OR het team bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Het schoolteam daar waar nodig helpen en hen ondersteunen is een wezenlijke taak van de OR. De OR is een intermediair tussen school en ouders/verzorgers.

 

In de ouderraad hebben de volgende leden zitting:

Corine Broekhuizen (voorzitter), Adrienne Sas (vice voorzitter), Charissa Bakker, Cindy Berkhout, Jennefer Boudewijn, Jessica Havinga, Karin Klaassen, Mirella Sandifort, Monique Helleman (financiën), Tamara Verbeek en Tedda Verstraten.

 

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor onze school voor elk kind 55,00 euro per jaar. Gelukkig betalen de meeste ouders mee aan deze voor de school noodzakelijke bijdrage. Zonder deze bijdrage zijn veel activiteiten en voorzieningen niet mogelijk. Uit deze bijdrage worden zaken betaald waarvoor we van het Rijk geen vergoeding krijgen en die toch heel nuttig en leuk zijn om het onderwijs aantrekkelijk te maken, zoals:

- vernieuwingen en aanvullingen van de bibliotheek;

- kosten van de excursies, sportdag en uitstapjes;

- afscheidsboek van groep 8;

- festiviteiten zoals Kerst, Sint en Pasen.

 

De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op NL74 RABO 0301 8056 87 t.n.v. Stichting Librijn Openbaar Onderwijs o.v.v. de naam en de groep van uw kind.