Nieuws

26 augustus 2022

Maand van de veilige schoolomgeving

De scholen zijn weer begonnen, en dat hebben wij woensdag feestelijk geopend om aandacht te vragen voor de maand van de verkeersveiligheid. Bij deze opening was ook de wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer en 2e loco burgemeester Armand van der Laar aanwezig. Onze school was voor dit jaar gekozen, omdat wij als school erg betrokken zijn wat betreft de veiligheid rondom onze school.

Maand van de veilige schoolomgeving
In de maand september, als iedereen weer naar school gaat, zijn helaas meer kinderen en scholieren betrokken bij ongevallen (Bron: Viastat). Om dat te voorkomen vragen we in de Maand van de Veilige Schoolomgeving extra aandacht voor verkeersveiligheid. Wij als school geven de verkeerslessen om kinderen bewust te maken van de regels in het verkeer. Echter is ouderbetrokkenheid het thema waar extra aandacht aan wordt besteed tijdens deze maand. Ouders hebben een belangrijke rol in de verkeersopvoeding van hun kinderen en ze kunnen voor een groot deel bijdragen aan het verkeersveilig gedrag van hun kind. Ga het gesprek weer even aan met uw kind over de veiligheid op de weg als zij zelf naar school gaan, maar ook als u samen met uw kind naar school gaat kan het al veel veiligheid opleveren, om hen zelf te laten kijken bij het oversteken. Maak gebruik van uw voorbeeldfunctie en geef het goede voorbeeld in het verkeer. Het is bij ons en de gemeente bekend dat er momenteel problemen zijn met de spoorwegovergang. Er wordt hier aan gewerkt. Wij vragen u daarom extra alert te zijn en we hopen u te inspireren om vooral lopend of op de fiets te komen. En als u toch met de auto naar school komt, parkeer dan vooral in de daarvoor bestemde parkeervakken. Op deze manier is de veiligheid voor onze kinderen het beste te waarborgen. Namens de kinderen en het team; alvast bedankt.