Junior MR

Op de Wethouder Brederodeschool hebben wij ook een JMR. Deze bestaat uit vier leerlingen uit de bovenbouw, die jaarlijks opnieuw worden gekozen. Na een inventarisatie van vragen en/of problemen in de diverse groepen, worden deze 2-maandelijks besproken met de directie. Voorbeelden van onderwerpen zijn de netheid in de school, het computergebruik, het schoolplein en de omgang met materialen. 

 

De JMR-leden van schooljaar 2021-2022 stellen zich aan u voor……..