Aanmelden van drie-jarige kinderen

Als uw kind vier jaar oud is, mag het naar de basisschool. Om alle kinderen in Rijswijk een gelijke kans te geven op goed onderwijs, heeft de gemeente Rijswijk een aanmeldprocedure opgesteld voor alle basisscholen in hun gemeente. Dit houdt in dat ouders hun kind mogen aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U mag uw kind aanmelden bij één basisschool. 

 

Indien u uw kind wilt aanmelden op onze school, kunt u bij de administratief medewerker een aanmeldformulier opvragen. Het is belangrijk dat u het aanmeldformulier zo snel mogelijk weer inlevert op school. Inleveren van het formulier betekent niet dat uw kind een plek heeft op onze school. Wij nemen namelijk maximaal 30 leerlingen aan per leerjaar. Een leerjaar is niet hetzelfde als een kalenderjaar. Een leerjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 

 

Wij hanteren vier aanmeldperiodes per schooljaar. Per periode bekijken wij of er plek is voor een leerling. Hiervoor gebruiken we een aantal voorrangsregels (zie hiernaast). Wij plaatsen per kwartaal 7 a 8 leerlingen. Indien er in een kwartaal minder aanmeldingen zijn, schuiven de onderwijsplekken door naar de volgende kwartalen. 

 

Geboortedatum kind

Aanmeldperiode ouders

Wanneer hoort u of er plaats is?

01-10-2020 t/m 31-12-2020

vanaf 01-10-2023

laatste week van december 2023

01-01-2021 t/m 31-03-2021

vanaf 01-01-2024

laatste week van maart 2024

01-04-2021 t/m 30-06-2021

vanaf 01-04-2024

laatste week van juni 2024

01-07-2021 t/m 30-09-2021

vanaf 01-07-2024

laatste week van september 2024

01-10-2021 t/m 31-12-2021

vanaf 01-10-2024

laatste week van december 2024

01-01-2022 t/m 31-03-2022

vanaf 01-01-2025

laatste week van maart 2025

01-04-2022 t/m 30-06-2022

vanaf 01-04-2025

laatste week van juni 2025

01-07-2022 t/m 30-09-2022

vanaf 01-07-2025

laatste week van september 2025

 

Wat gebeurt er als er geen plaats is op onze school?

Op het moment dat er geen plaats is voor uw kind, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Indien u dit wenst, kunnen wij u helpen bij het vinden van een andere basisschool.

 

Wat gebeurt er als er wel plaats is op onze school?

  • Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor een aanmeldgesprek.
  • Voordat het aanmeldgesprek plaatsvindt, ontvangt u van ons een intakeformulier. Dit formulier levert u uiterlijk een week voor het aanmeldgesprek in op school. 
  • Het aanmeldgesprek wordt gevoerd door de integraal schoolleider; soms wordt de intern begeleider ook uitgenodigd bij het gesprek. Wij vinden het prettig als u uw kind meeneemt naar het gesprek. 
  • Indien wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen en u besluit te kiezen voor onze school, ontvangt u van ons een brief waarin wij aangeven dat er plaats is voor uw kind. U heeft twee weken de tijd om schriftelijk aan te geven of u gebruik wilt maken van de onderwijsplek. Zo ja, dan zetten we de aanmelding om in een definitieve inschrijving. Uw kind is zeker van een plek op onze school. Indien wij binnen deze twee weken geen bevestiging ontvangen van u, gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wilt maken van de plaats. De plaats zal naar een andere leerling gaan. 

 

Extra ondersteuning

Als blijkt dat uw kind extra ondersteuning (medisch of niet medisch) nodig heeft, zullen wij voordat uw kind definitief ingeschreven wordt eerst kijken of onze school uw kind deze ondersteuning kan bieden. De directie kan besluiten om eerst een onderzoek te laten doen alvorens uw kind te plaatsen. Wij vragen u daarbij ons van de nodige informatie te voorzien. Indien we door gebrek aan informatie van uw kant niet goed kunnen inschatten welke ondersteuningsbehoefte uw kind heeft, gaan we niet over tot plaatsing. 

 

Kennismaken met de leerkracht

Indien uw kind definitief is ingeschreven, ontvangt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, een uitnodiging voor een start/kennismakingsgesprek met de leerkracht. 

 

Er kan wel bijna een jaar zitten tussen het aanmeldgesprek en het startgesprek. In een jaar kan veel gebeuren, zeker bij jonge kinderen. Daarom kan de leerkracht tijdens het startgesprek ook nog vragen stellen over het intakeformulier. Daarnaast zal de leerkracht u informeren over een aantal praktische zaken, zoals hoe laat uw kind ‘s morgens wordt verwacht, wat geeft u uw kind mee om te eten en te drinken, welke gymkleding is er nodig, welke verwachtingen hebben wij wat betreft de zelfstandigheid van uw kind, enzovoort. Uiteraard kunt u zelf ook vragen stellen. 

 

Wendagen

Uw kind mag 6 weken voordat hij/zij 4 jaar wordt maximaal 10 dagdelen meedraaien op school om te wennen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht. Wanneer kinderen vier jaar zijn, mogen zij elke schooldag naar school. 

Bij kinderen die 4 jaar worden in de kerst- of zomervakantie of die week ervoor zal de school in overleg de meedraaidagen inplannen. De week voor de kerst- en zomervakantie wordt er veel afgeweken van het programma, waardoor er veel minder structuur is. Voor nieuwe leerlingen kan dit onrust geven. Deze kinderen starten na de vakantie. 

 

Zindelijk zijn

Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn als ze op onze school starten. Dit betekent dat uw kind haar/zijn plas of poep kan ophouden en zelfstandig naar het toilet kan gaan. Is uw kind nog niet zindelijk, dan kan hij/zij niet starten op onze school. Wij houden de onderwijsplek wel vrij voor uw kind. Zodra uw kind zindelijk is, mag uw kind alsnog starten. 

 

Als er een medische reden is voor het niet zindelijk zijn, wordt in overleg met de directie bepaald hoe wij als school hiermee omgaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de afspraak met u als ouders maken dat u naar school komt indien uw kind verschoond moet worden. Wij vragen van u een verklaring van de arts.

 

Wij snappen heel goed dat een kind van 4 jaar af en toe een ongelukje kan hebben en dat het een keer mis gaat met het wc-bezoek. Maar onze leerkrachten staan in hun eentje voor een groep kleuters en zij kunnen niet steeds broeken verschonen. Bij een keertje in de broek plassen zullen zij uw kind helpen om zichzelf te verschonen. Een poepbroek verschonen is echter niet de taak van de leerkracht. Bovendien kost dit te veel tijd waardoor de rest van de klas alleen zou komen te zitten. Bij een poepbroek wordt de ouder/verzorger gebeld om hun kind zelf te verschonen.