Visie en missie van onze school

'Een sterke basis om samen te leren, te ervaren en te groeien!' 

 

Iedere vier jaar schrijft de integraal schoolleider (ISL) samen met het schoolteam een schoolplan. In het schoolplan staan onze missie en visie en ook onze ambities en doelen voor de komende vier jaar. Ons vierjarenplan is gebaseerd op het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. Ons schoolplan sluit ook aan bij de strategische koers van Librijn.

 

Hieronder staat de missie, visie en kernwaarden zoals verwoord in het Schoolplan 2023-2027. 

Missie: waar wij voor staan 

Openbaar onderwijs

Wij zijn een openbare school en staan open voor elkaar en de wereld om ons heen. Kinderen leren omgaan met verschillen en ontwikkelen een breder perspectief op de wereld.

 

Veilig en gestructureerd

Binnen een veilige, gestructureerde leeromgeving zien en helpen wij elkaar. Wij geven kinderen de ruimte om hun unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

 

Een sterke basis voor later

Met een sterke basis van kennis en vaardigheden staan kinderen stevig in hun schoenen en kunnen ze met vertrouwen hun plek in de wereld vinden. Bij ons groeien kinderen uit tot zelfbewuste individuen die weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze van betekenis kunnen zijn voor anderen.

 

Visie: waar wij voor gaan

Een veilige, gestructureerde leeromgeving, waarin kinderen actief en doelgericht leren en het beste in elkaar naar boven halen.

 

Een gestructureerde leeromgeving

Wij werken met het model van doordacht lesgeven. Deze gestructureerde aanpak helpt kinderen om duidelijkheid te krijgen over de leerdoelen en verwachtingen, wat hen ondersteunt bij het ontwikkelen van een sterke basis van kennis en vaardigheden.

 

Actief en doelgericht leren

Wij leggen de nadruk op actieve betrokkenheid van leerlingen in hun eigen leerproces. Het moedigt hen aan om vragen te stellen en problemen op te lossen. Door concrete doelen te stellen en gerichte activiteiten uit te voeren, worden leerlingen gestimuleerd om resultaatgericht te leren.

 

Samen ontwikkelen (coöperatief leren)

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Door samen te werken kunnen kinderen leren van elkaars perspectieven, vaardigheden delen en gezamenlijke oplossingen vinden. Dit bevordert ook de ontwikkeling van belangrijke sociale vaardigheden, zoals communicatie, teamwork en respect voor anderen.

 

Groeien in burgerschap

Wij leren leerlingen dat ze deel uitmaken van de maatschappij en dat zij een waardevolle bijdrage hieraan kunnen leveren. Ze leren waardering te hebben voor diversiteit, verschillende perspectieven te begrijpen en open te staan voor andere culturen en tradities.

 

Alle kinderen (van groep 1 t/m 8) werken bij ons aan de volgende vier pijlers:

  • een sterke basis (kennis en vaardigheden)
  • samenwerken & samenleven (wereldburgerschap)
  • veiligheid & welbevinden (persoonsvorming)
  • talent & eigenaarschap (persoonlijke ontwikkeling)

 

Onze kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden voor en van een organisatie.
De kernwaarden van een organisatie zijn dus de punten waar de organisatie op drijft, de basiswaarden op grond waarvan besluiten worden genomen. Kernwaarden zijn daarmee het ethisch kompas van een organisatie.

 

De kernwaarden van onze school zijn:

  • aandacht: wij zien, helpen en waarderen elkaar en zorgen voor een positieve sfeer
  • groei: wij blijven in beweging en zijn verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling
  • vertrouwen: wij zijn oprecht, doen wat we zeggen en vertrouwen op onze kennis en kunde
  • nieuwsgierig: wij staan open voor nieuwe dingen en blijven leren en ontwikkelen

 

De visie en missie van de Wethouder Brederodeschool zijn ontleend aan de visie en missie van stichting Librijn.