Schoolplan 2023-2027

In het schoolplan hebben wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. Het schoolplan omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 

In het schooljaar 2022-2023 hebben we gewerkt aan een nieuw schoolplan. Dit hebben we gezamenlijk met het hele team gedaan. Zo hebben we diverse werksessies en bijeenkomsten georganiseerd en hebben we de input vanuit oudervragenlijsten, de junior MR, de Medezeggenschapsraad en het bestuur meegenomen.

Het schoolplan is in juni 2023 goedgekeurd door onze MR en door onze bestuurder.

 

 

 

    

 

Download