Voorrangsbeleid

Wij hanteren een voorrangsbeleid voor plaatsing van leerlingen, met inachtneming van de maximale groepsgrootte (30 per leerjaar).

 

Thuisnabij onderwijs en het voorkomen van thuiszitters is het uitgangspunt.

 

Bij het plaatsen worden de volgende criteria gebruikt:

 

  1. Als eerste worden geplaatst broertjes of zusjes van leerlingen die al onderwijs volgen op onze school. Ouders moeten er zelf op letten dat ze hun kind op tijd aanmelden. Niet tijdig aanmelden kan ertoe leiden dat er geen plaats meer is. 
  2. Als tweede volgen kinderen die wonen in het postcodegebied van onze school en die nog geen onderwijsplek hebben op een andere basisschool in Rijswijk. Ons postcodegebied is 2286. 
  3. Als derde volgen kinderen die verhuizen vanuit een andere gemeente naar de gemeente Rijswijk en nog geen onderwijsplek op een andere basisschool in Rijswijk hebben. 
  4. Als vierde volgen kinderen die wonen in het postcodegebied van onze school en wel een andere onderwijsplek in Rijswijk hebben. 
  5. Als laatste volgen kinderen die wonen buiten postcodegebied 2286. 

 

De schoolleiding kan te allen tijde besluiten af te wijken van de toelatingsprocedure in geval van bijzondere of noodzakelijke redenen.