Ouders

Bij het tabblad 'onze school' vindt u meer informatie over onze missie/visie, onze werkwijze met betrekking tot het didactisch handelen, onze aanpak met betrekking tot het pedagogisch klimaat, het coöperatief leren in alle groepen. Verder staat onze schoolgids en schoolplan. 

 

Onder dit kopje 'ouders' vindt u informatie over schooltijden, vrije dagen, formulieren, de MR, de ouderraad, vrijwillige ouderbijdrage, schoolmaatschappelijk werk en nog veel meer.