Doordacht lesgeven

De Wethouder Brederodeschool werkt al jaren met het model doordacht lesgeven, waarvan de laatste 4 jaar we ons meer toegespitst heben op EDI (Explicite Directe Instructie). Met dit model is de leerkracht zich nog meer bewust van effectief lesgeven.
Wat heeft effect (op de resultaten) van de leerlingen? Uit onderzoek blijkt dat de opbrengst van een les groter is als de leerkracht onder andere stilstaat bij het lesdoel en dit met de kinderen bespreekt. Verder beklijft de instructie beter als deze interactief is; we laten de kinderen dus niet alleen maar luisteren, maar activeren hen met allerlei opdrachten. Het coöperatief leren, dat op de WBS al jaren bekend is, komt hierbij goed van pas. Afgelopen schooljaren leerden de leerkrachten met dit model te werken. 

  

De lesopzet bestaat uit 4 fases.

 • Fase 1 is een 'goed begin'. In deze fase legt de leerkracht de nadruk op de motivatie van iedere leerling, het doel wordt helder voor alle leerlingen. Er wordt hierbij uitleg gegeven over de verwachtingen (leerdoelen), het nut van deze les en de voorkennis wordt geactiveerd. Het goede begin sluit aan op alle niveaus van begrip en kennis om op deze wijze gedifferentieerd les te kunnen geven.
 • In fase 2 volgt de interactieve instructie. We gaan naar de kern van de leerstof en bespreken de belangrijkste begrippen. De leerstof wordt geordend voor de leerling. Er wordt aandacht geschonken aan overeenkomsten en verschillen, er volgt een demonstratie en verklaring. De leerkracht stelt vragen en geeft feedback. Hierna gaan we met het geleerde aan het werk.
 • In fase 3 is de leerling aan zet. Hierbij zetten we ons model van zelfstandig werken in. De onderbouw werkt met de kleurenklok om de kinderen via kleuren aan te geven hoe lang zij moeten werken. In de bovenbouw wordt hier de werkelijke klok voor gebruikt. Er wordt zowel zelfstandig als samen gewerkt, afhankelijk van de opdracht.
 • In de laatste fase volgt de integratie. In deze fase wordt de les afgerond en dit zet de leerlingen aan tot inzichtelijk denken over de stof. Het geleerde genereert tot nieuwe vragen en toepassingen voor de opgedane kennis. Er volgt ook een persoonlijke afronding en de leerlingen reflecteren op hun leerproces.

 

De vier fasen van doordacht lesgeven

Een goed begin

Interactieve instructie

De leerling aan zet:

toepassen

Integratie

 

 • motivatie
 • doelduidelijkheid
 • vooruitblik
 • voorkennis

 

 • kern
 • geordend geheel
 • check
 • conclusies

 

 • duidelijkheid
 • begeleid oefenen
 • zelfstandig oefenen
 • op hoger niveau werken

 

 • inhoudelijke afronding
 • persoonlijke afronding