Groene schoolplein

Vanaf de zomer van 2014 hebben wij met de verkregen subsidie van Fonds 1818 in samenwerking met het bedrijf Buitensfeer ons groene schoolplein kunnen realiseren. Het doel hiervan is om onze leerlingen meer uitdaging te bieden tijdens het buitenspelen. Met de ruimte die wij al hadden op ons schoolplein hebben wij verschillende speelheuvels, 'les-theater', wilgenhutten en vele andere ruimtes kunnen realiseren.

Benjamin, een van onze leerlingen uit groep 8, heeft voor ons groene schoolplein een logo ontworpen. Met de Junior Medezeggenschapsraad is gekozen voor de naam 'WBS jungle'. Het bord hangt bij de ingang van ons schoolplein.