Schoolplan 2019-2023

In het schoolplan hebben wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. Het schoolplan omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 

In het schooljaar 2018-2019 hebben we gewerkt aan een nieuw schoolplan. Dit hebben we gezamenlijk met het hele team gedaan. Zo hebben we diverse werksessies en bijeenkomsten georganiseerd en hebben we de input vanuit oudervragenlijsten, de junior MR en de Medezeggenschapsraad meegenomen.

Het schoolplan is in juni 2019 goeddekerurd door onze MR en in juli 2019 door onze bestuurder.

 

 

 

    

 

Download