Snappet

Sinds het schooljaar 2015 / 2016 zijn wij op de Wethouder Brederodeschool gestart met het onderwijsplatform Snappet. Hieronder volgt een korte beschrijving wat Snappet is en hoe wij hiermee werken. Mocht u meer informatie willen over Snappet, kijk gerust op de site https://nl.snappet.org/

 

Wat is Snappet?

Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarmee de kinderen op een eigen tablet de lesstof verwerken. Snappet is een adaptief onderwijsplatform. Dit betekent dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Dit is een vervanging voor de (werk-)boeken en sluit aan op de gebruikte lesmethode.

Hoe wij werken

In de groepen 6, 7 en 8 werken wij met de Snappet tablets. De Snappet tablets gebruiken wij tijdens de lessen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Naast deze vaste vakken, gebruiken wij de tablets ook als weektaak. Hierin worden verschillende vakken als automatiseren, woordenschat en studievaardigheden extra geoefend.

 

De leerkracht geeft tijdens de les een vaste instructie vanuit de methode. Dit wordt gedaan met behulp van het digibord en andere benodigde materialen. De verwerking (de opgaven) doen de leerlingen via de tablet en niet meer in het schrift. De leerling ziet hierdoor meteen of hij/zij het goed of fout doet. De leerling kan de opdracht meteen verbeteren.

De leerkracht werkt met het Snappet dashboard, waar de voortgang direct bijgehouden kan worden hoe de leerlingen werken. De leerkracht kan hierdoor direct feedback geven op de opdrachten die er gemaakt worden.

Naast de basislessen werken de kinderen ook aan hun eigen leerdoelen, deze worden op niveau gegeven. Maak je een opgaven goed, dan worden de volgende opdrachten lastiger. Vind je de opdrachten nog wat lastiger, dan gaan de opdrachten weer wat makkelijker. Zo wisselen de opdrachten zich af.

 

Voordelen van Snappet

-  De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.

-  Meer individuele differentiatie mogelijk.

-  Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.

-  Meer tijd voor instructie, voorbereiding en remediëring door de snelle feedback van de

   tablet.

 

Wat kinderen zeggen over Snappet

 

‘Ik vind het werken op de tablets leuk, omdat je echt op je eigen niveau werkt’.

 

‘Het typen op de tablet gaat sneller dan schrijven, dus ik kan meer oefenen. Ook zie ik het meteen als het fout is en dan kan ik het verbeteren’.

 

‘De juf ziet meteen hoe iedereen werkt en kan je meteen helpen in plaats van de volgende dag’.

 

‘Ik vind het werken op de tablet fijn want van het schrijven krijg ik last van mijn hand en met de tablet maak ik meer opdrachten’. 

 

‘Ik vind de tablets leuk en handig, de lessen zijn ook leuker’.

 

‘Je hoeft niet meer te zoeken welke taak je nodig hebt, het staat voor je klaar en kan je sneller beginnen’.