WBS-Lab

Verrijkingsonderwijs

 

Onze schoolvisie 'Een sterke basis om samen te leren, te ervaren en te groeien' geldt voor al onze leerlingen.Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere schoolloopbaan en proberen daarbij het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij willen onze leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld.
Om de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong goed te kunnen bedienen streven we ernaar dit te doen via de eigen leerkracht in de klas en buiten de klas met specifiek aanbod: Het WBS-Lab. Het WBS-Lab wordt geleid door de plusklasleerkracht van onze school.

 

Voor wie is de het WBS-Lab bedoeld?
  • Voor kinderen uit groep 1 t/m 8.
  • Er is een gefundeerd vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid, ook als dit niet tot uiting komt bij citoscores (onderpresteren). De fundering bestaat zowel uit ondersteunende harde gegevens, zoals cijfers/resultaten afkomstig uit toetsen en onderzoeken, als ondersteunende informatie afkomstig van ouders en leerkrachten. De leerling is besproken binnen groeps- en leerlingbesprekingen. De uitkomsten hiervan zijn ondersteunend voor het vermoeden.

 

Het aanbod

Het aanbod van het WBS-Lab is gebaseerd op de drie pijlers waar meer- en hoogbegaafde leerlingen behoefte aan hebben:

  • uitbreiding en verdieping van het curriculum (cognitieve uitdaging)
  • aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden
  • aandacht voor executieve functies, zoals plannen en organiseren

Waar het accent ligt, is afhankelijk van de hulpvragen van de individuele leerlingen in de plusklas.

 

In het WBS-Lab wordt projectmatig aan verschillende onderwerpen gewerkt. Deze onderwerpen worden vanuit een andere invalshoek dan in de klas benaderd. Samenwerkend en ontdekkend leren staan centraal. In deze kleine groep kan meer aandacht gegeven worden aan talentontwikkeling en de ontwikkeling van sociale- en emotionele vaardigheden. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze leren leren. Ze leren hun werk te plannen en zelf doelen te stellen. Het is belangrijk de leerlingen uit hun comfortzone te halen. Door de opdrachten kunnen ze tegen hun eigen grenzen aan lopen, fouten gaan maken en leren dat fouten maken mag. De plusklasleerkracht begeleidt ze in dit proces.

Naast de wekelijkse begeleiding in het WBS-Lab krijgen de kinderen ook werk mee voor in de klas.

 

Hieronder ziet u een schematische weergave van de totale lesinhoud per week:

Op de pagina "kinderen" kunt u meer lezen over de wekelijkse lessen in het WBS-Lab.