Aanmeldingsprocedure VO

Op onze school volgen wij de leerlingen van groep 3-8 met methodegebonden toetsen en met CITO toetsen. Dat samen is een leerlingvolgsysteem. Twee-jaarlijks maken wij een rapportage van de leerlingen en wordt er bekeken of de kinderen voldoende groei hebben doorgemaakt. Naar aanleiding van de analyse worden groepsplannen opgesteld/bijgesteld. Zo werken wij systematisch aan de vorderingen van onze leerlingen en worden de resultaten van de leerlingen gedurende hun hele schooltijd gevolgd.  

 

Tevens worden de kinderen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied. Desgewenst wordt daar een plan voor gemaakt om een leerling te ondersteunen in deze ontwikkeling. De school hanteert hiervoor een eigen observatielijst en registratie. In groep 1-2 worden de leerlingen gevolgd middels de Parnassys leerlijnen  jonge kind. Het biedt de leerkracht concrete leerlijnen met meetbare doelen waarbinnen de school de  ontwikkeling van het jonge kind aan de hand van doelen volgt en het onderwijs aan de hand van de behaalde  en openstaande doelen plant. De doelen vormen een goede aansluiting op het onderwijs in groep 3.  

 

De leerlingen krijgen vanaf groep 6 een advieskaart bij hun rapport met daarop alle tussentijdse CITO resultaten. Deze resultaten geven ons een helder inzicht van wat de leerlingen al kunnen en kennen en waar zij nog ondersteuning bij nodig hebben. In groep 7 wordt deze advieskaart gecombineerd met een voorlopig advies voor het VO. Begin groep 8 vindt er een toets plaats welke de cognitieve capaciteiten van de leerlingen in kaart brengt, de NIO. De doorstroomtoets (IEP) in groep 8 geeft ons een indicatie van ons gegeven onderwijs aan het einde van de basisschool.

 

In januari krijgen de leerlingen een schooladvies. Hierbij wordt gekeken naar de behaalde resultaten van CITO, de methodegebonden toetsen en de NIO-toets, maar ook naar zaken als werkhouding, planning, motivatie, zelfstandig werken, het zelfbeeld van de leerling en de huiswerkattitude. Tevens nemen wij bijzondere omstandigheden mee bij het maken van het advies, zoals extra ondersteuning of uitdaging. Dit alles is terug te vinden op de advieskaart en wordt besproken met de leerlingen en ouders.

 

In februari maken alle leerlingen vervolgens de doorstroomtoets. Wanneer de uitslag binnen is, wordt er door school gekeken of het noodzakelijk is om het advies te heroverwegen. Indien dit het geval is, wordt dit met ouders besproken.

 

Alle bovenstaande informatie wordt door ons verwerkt in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit OKR wordt digitaal gedeeld en besproken met ouders. Met de bijbehorende code kan er vervolgens in maart digitaal ingeschreven worden bij een VO-school naar keuze. Leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs (PRO) of leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning (LWOO) kunnen zich al eerder aanmelden bij een VO-school. Na inschrijving kan de VO-school het OKR van de leerling met de gegeven code openen. Mocht een leerling afgewezen zijn bij de VO-school volgt in april een loting. Alle leerlingen en ouders ontvangen vanuit het VO een bericht van toelating.

 

Voor meer informatie met betrekking tot de aanmeldingsprocedure voor het VO verwijzen wij u door naar onze schoolgids. Tevens kunt u meer informatie vinden op de website van BOVO. Al bovenstaande informatie wordt jaarlijks gedeeld tijdens de informatieavond van groep 8.