Gegevens wijzigen

Jaarlijks bij de start van het schooljaar wordt u gevraagd de gegevens van u en uw kind te controleren.

Voor het tussentijds wijzigen van gegevens kunt u een mail sturen naar administratie@brederodeschool.nl. U kunt tevens ook zelf via de het Ouderportaal van ParnasSys uw gevens wijzigen. Onze administratie krijgt dan een melding en voert deze wijzigingen dan door.