Medezeggenschapsraad

Dit is de MR 

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie leden in de oudergeleding en drie leden in de personeelsgeleding.

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

  • Sheila van Geest (personeelsgeleding en voorzitter)
  • Lindsay Nulle (personeelsgeleding)
  • Sandra Bakker (personeelsgeleding)
  • Peter Prenger (oudergeleding)
  • Angela van Zijl (oudergeleding)
  • Roland Gevers (oudergeleding)

Even voorstellen:

Linday Nulle is de leerkracht van groep 5, zij werkt op maandag t/m woensdag.

Peter Prenger is de vader van Pepijn uit groep 7 en Isa-Beau uit groep 5. Peter is sinds het schooljaar 2018-2019 lid van de MR. 

Sheila van Geest is de leerkracht van groep 8, zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Sandra Bakker is de leerkracht van groep 4, zij werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Angela van Zijl is de moeder van Rubie uit groep 8. Angela is onze penningmeester, zij zorgt er voor dat de begroting van de MR goed bekeken wordt en dat de uitgaven ook kloppen. 

Roland Gevers is de vader van Siem uit groep 4 en Lauren uit groep 2C. Roland is lid van de MR sinds het schooljaar 2021-2022.

 

Mocht u zaken hebben waarvan het u zinnig lijkt dat deze besproken worden in de MR kunt u zich wenden tot een van de bovengenoemde personen. De MR is per e-mail te bereiken via het volgende e-mailadres:  mr@brederodeschool.nl

Op deze site onder kopje "notulen" en in Parro krijgt u na een vergadering een kort verslag.

 

De vergaderdata van 2022-2023 zijn:

- 27 september van 19.00 - 21.30 uur

- 8 november van 19.00 - 21.30 uur

- 31 januari van 19.00 - 21.30 uur

- 21 maart van 19.00 - 21.30 uur

- 9 mei van 19.00 - 21.30 uur

 

GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Librijn zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen vertegenwoordigd. Per cluster van twee scholen wordt er één lid vanuit de personeelgeledingen één lid vanuit de oudergeleding geleverd.