Ouderraad

De Wethouder Brederodeschool heeft een actieve ouderraad. De ouderraad houdt zich vooral bezig met de praktische werkzaamheden binnen de school en met het beheer van de financiën, verkregen door de vrijwillige ouderbijdrage. Verder ondersteunt de OR het team bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Het schoolteam daar waar nodig helpen en hen ondersteunen is een wezenlijke taak van de OR. De OR is een intermediair tussen school en ouders/verzorgers.

 

In de ouderraad hebben de volgende leden zitting:

Mandy Treebusch-Verwijk (Voorzitter)
Monique van Doorn (Penningmeester)
Eveline Keus-Gordijn (vice-voorzitter)
Cindy Berkhout
Charissa Bakker
Jacqueline Batens
Melanie Lemckert
Cynthia de Jong

Linda Otten
Mandy Aalbrecht
Tamara van Veen
Jeanick Schuling 

 

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor onze school voor elk kind €30,00 euro per jaar. Gelukkig betalen de meeste ouders mee aan deze voor de school noodzakelijke bijdrage. Zonder deze bijdrage zijn veel activiteiten en voorzieningen niet mogelijk. Uit deze bijdrage worden zaken betaald waarvoor we van het Rijk geen vergoeding krijgen en die toch heel nuttig en leuk zijn om het onderwijs aantrekkelijk te maken, zoals:

- vernieuwingen en aanvullingen van de bibliotheek;

- kosten van de excursies, sportdag en uitstapjes;

- afscheidsboek van groep 8;

- festiviteiten zoals Kerst, Sint en Pasen.

 

De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op NL74 RABO 0301 8056 87 t.n.v. Stichting Librijn Openbaar Onderwijs o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

 

Tegemoetkoming schoolreis en werkweek - Gemeente Rijswijk

Heeft u schoolgaande kinderen en een laag inkomen? De gemeente verstrekt via Stichting KEI Rijswijk een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek.

Als u een geldige en actieve Ooievaarspas hebt en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u de bijdrage in de kosten voor een schoolreis of werkweek aanvragen bij Stichting KEI Rijswijk.

Per schooljaar is de hoogte van de tegemoetkoming:

De daadwerkelijke kosten tot maximaal:

  • € 50,00 voor de schoolreis op de basisschool
  • € 200,00 voor de werkweek in het voortgezet onderwijs.

Onder de schoolreis op de basisschool valt ook het kamp in groep 8. Onder de werkweek vallen ook andere meerdaagse activiteiten in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld een brugklaskamp) of een eventuele eendaagse schoolreis of excursie waarvoor kosten worden gevraagd.

Is de schoolreis of werkweek duurder, dan gaat de gemeente ervan uit dat u zelf voor het resterende bedrag zorgt al dan niet in overleg met de school.

 

Zie voor meer informatie de website van de gemeente https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/tegemoetkoming-schoolreis-en-werkweek