Overblijven

Soms is het lastig om tussen de middag naar huis te gaan. Onze pauze is een korte pauze (voor groep 1 en 2 een uur en voor de groepen 3 t/m 8 drie kwartier) tussen de middag. Er zijn ouders die tussen de middag de kinderen niet kunnen opvangen omdat ze bijvoorbeeld werken. In deze gevallen kunnen de kinderen gebruik maken van de overblijf. Hier kunnen de kinderen tussen de middag lunchen en spelen, onder begeleiding van overblijfkrachten. In de groepen 1 en 2 wordt er 30 minuten gebruikt om de meegebrachte lunch te eten, in de groepen 3 t/m 8 15 minuten. De resterende tijd wordt op de speelplaats of spelend in het de school bij regen doorgebracht.

 

Kosten

U betaalt hiervoor een bijdrage van: €20,- per kind per maand. Dit bedrag is o.b.v. 4 dagen per week.

Voor de incidentele overblijvers betaalt u €2,00 per keer.

De overblijfbijdrage kunt overmaken op NL74 RABO 0301 8056 87 t.n.v. Stichting Librijn Openbaar Onderwijs o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

 

De werkwijze

De overblijforgansiatie bestaat uit vrijwilligers, een coördinator en op alle dagen 2 professionele krachten (pedagogisch medewerkers). De overblijfmedewerkers vergaderen 6 keer per schooljaar onder leiding van de directie. 

 

Om de overblijforganisatie goed te laten verlopen is er een protocol opgesteld en zijn er werkafspraken gemaakt. Een aantal uitgangspunten uit het protocol kunt u hieronder lezen:

  • Overblijfkrachten die op de WBS werken moeten affiniteit hebben met kinderen. Zij moeten conflictsituaties kunnen oplossen. Zij moeten ruzies serieus nemen (zie pest- en gedragsprotocol).
  • Overblijfkrachten zijn verplicht de cursus die wordt aangeboden in het lopende schooljaar te volgen.
  • De taken en bevoegdheden van bestuur, directie, overblijfkrachten en  coördinator staan beschreven in dit beleidsstuk
  • De bezettingsgraad van overblijfkrachten: bij meer dan 30 leerlingen in een groep 2 overblijfkrachten. Dit geldt alleen voor de kleutergroepen.
  • Er is een map aanwezig in elke groep waar de volgende zaken vermeld staan: leerlingen met voedsel allergieën, leerlingen met medicijngebruik en leerlingen met bijzonderheden in het gedrag, een lijst welke dagen het kind overblijft en het “Beleid Overblijf”
  • Elk half jaar wordt bekeken of er genoeg veilig spelmateriaal is voor binnen en buiten.
  • Overblijfkrachten hebben een professionele houding waarbij ze integer omgaan met informatie over kinderen en informatie van kinderen.
  • Overblijfkrachten beheersen de Nederlandse taal, zodat er geen belemmeringen optreden in de communicatie met de kinderen.
  • Overblijfkrachten moeten een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen (de verklaring wordt door de school vergoed).

 

Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot de directie of de coördinator van de overblijf, Carola van Ruyven. U kunt de overblijforganisatie bereiken via het emailadres  directie@brederodeschool.nl

 

Aanmelden als vrijwilliger

Indien u geïnteresseerd bent in een rol van overblijfbegeleider kunt u zich aanmelden bij de directie, via email  directie@brederodeschool.nl