Schoolondersteuningsplan

Extra ondersteuning buiten de basisondersteuning

Kinderen die meer zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden, kunnen mogelijk via het samenwerkingsverband (SPPOH) hulp krijgen. Ook dyslectische leerlingen die ONL getest zijn ontvangen ondersteuning buiten de klas.

 

Wilt u meer weten? Lees dan onze samenvatting van het School Ondersteunings Profiel (SOP) en het Zorgplan.

In het zorgplan wordt omschreven hoe de zorg op onze school geregeld is; welke afspraken hebben wij gemaakt binnen onze school, hoe ziet onze zorgstructuur eruit. In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning geboden kan worden op onze school.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze  ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra  ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school  is onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in  Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,  lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.