Locatie: Vrienden van de WBS - Ouders

Vrienden van de WBS

Wat zijn Vrienden van de WBS? Waarom zijn die hard nodig? En hoe word ik Vriend?

De Vrienden van de Wethouder Brederodeschool dragen de school een warm hart toe en leveren jaarlijks een extra financiële bijdrage, waarmee de school iets extra's voor de leerlingen kan financieren. De bijdragen van de Vrienden zijn hard nodig, omdat de school behoefte heeft aan een potje waaruit dure extraatjes kunnen worden betaald.

Elk jaar stelt het bestuur van de Vrienden zo'n concreet doel vast. Daardoor zien de Vrienden dat hun geld goed wordt besteed. Dit schooljaar zal het geld besteed worden aan materialen op het schoolplein.

Voorop staat dat u met uw gift alle kinderen van de WBS laat profiteren van extra faciliteiten, die we anders niet hadden kunnen betalen.

Vriend worden is vrijwillig. Als u besluit u aan te melden, betaalt u elk jaar minimaal €10,00. Meer mag natuurlijk ook. Graag zelfs. Het staat u dus vrij om een hoger bedrag te geven. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op banknummer NL74 RABO 0301 8056 87 ten name van Stichting Librijn Openbaar Onderwijs Wethouder Brederodeschool o.v.v. naam en groep kind.

Wij hopen u te mogen verwelkomen als Vriend!

Namens het bestuur van de Vrienden